ris.villingen-schwenningen.de - Info Feedhttps://ris.villingen-schwenningen.de/risInfo Feed vom Ratsinformationssystemdemore-rubin.de, more! software GmbH und Co. KGSun, 09 Aug 2020 04:57:42 +0100Sun, 09 Aug 2020 04:57:42Sitzung des Jugendgemeinderatshttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-JGR-35Termin: 07.09.2020, 18:30:00 # Raum: Scheuer Jugend- und Kulturzentrum K 3, Kalkofenstraße 3a, 78050 Villingen-Schwenningenhttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-JGR-35Sun, 09 Aug 2020 04:57:42Sitzung des Ortschaftsrates Marbachhttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-OV-MA-100Termin: 10.09.2020, 19:30:00 # Raum: Rathaus Marbach, , https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-OV-MA-100Sun, 09 Aug 2020 04:57:42Sitzung des Ortschaftsrates Marbachhttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-OV-MA-104Termin: 10.09.2020, 19:30:00 # Raum: Turn- und Festhalle Marbach, , https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-OV-MA-104Sun, 09 Aug 2020 04:57:4212. Sitzung des Technischen Ausschusseshttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-TA-240Termin: 15.09.2020, 17:00:00 # Raum: Neckarhalle, Stadtbezirk Schwenningen, , https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-TA-240Sun, 09 Aug 2020 04:57:4212. Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusseshttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-VA-229Termin: 16.09.2020, 17:00:00 # Raum: Neckarhalle, Stadtbezirk Schwenningen, , https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-VA-229Sun, 09 Aug 2020 04:57:4216. Sitzung des Gemeinderateshttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-GR-322Termin: 23.09.2020, 16:00:00 # Raum: Neckarhalle, Stadtbezirk Schwenningen, , https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-GR-322Sun, 09 Aug 2020 04:57:42Sitzung des Ortschaftsrates Tannheimhttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-OV-T-84Termin: 29.09.2020, 19:00:00 # Raum: Rathaus Tannheim, , https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-OV-T-84Sun, 09 Aug 2020 04:57:4213. Sitzung des Technischen Ausschusseshttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-TA-241Termin: 06.10.2020, 17:00:00 # Raum: Neue Tonhalle, Bertholdstraße, 78050 Villingen-Schwenningenhttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-TA-241Sun, 09 Aug 2020 04:57:4213. Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusseshttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-VA-230Termin: 07.10.2020, 17:00:00 # Raum: Neue Tonhalle, Bertholdstraße, 78050 Villingen-Schwenningenhttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-VA-230Sun, 09 Aug 2020 04:57:425. Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft VShttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-VERWGM-56Termin: 08.10.2020, 16:00:00 # Raum: Großer Sitzungssaal², Rathaus Schwenningen, , https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-VERWGM-56Sun, 09 Aug 2020 04:57:42Sitzung des Ortschaftsrates Marbachhttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-OV-MA-101Termin: 08.10.2020, 19:30:00 # Raum: Rathaus Marbach, , https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-OV-MA-101Sun, 09 Aug 2020 04:57:4217. Sitzung des Gemeinderateshttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-GR-323Termin: 14.10.2020, 16:00:00 # Raum: Neue Tonhalle, Bertholdstraße, 78050 Villingen-Schwenningenhttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-GR-323Sun, 09 Aug 2020 04:57:42Sitzung des Ortschaftsrates Tannheimhttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-OV-T-85Termin: 28.10.2020, 19:00:00 # Raum: Rathaus Tannheim, , https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-OV-T-85Sun, 09 Aug 2020 04:57:4214. Sitzung des Technischen Ausschusseshttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-TA-242Termin: 03.11.2020, 17:00:00 # Raum: Neckarhalle, Stadtbezirk Schwenningen, , https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-TA-242Sun, 09 Aug 2020 04:57:4214. Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusseshttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-VA-231Termin: 04.11.2020, 17:00:00 # Raum: Neckarhalle, Stadtbezirk Schwenningen, , https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-VA-231Sun, 09 Aug 2020 04:57:425. Sitzung des Jugendhilfeausschusseshttps://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-JHA-86Termin: 05.11.2020, 17:00:00 # Raum: Neckarhalle, Stadtbezirk Schwenningen, , https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/sitzungen_top.php?sid=2020-JHA-86Sun, 09 Aug 2020 04:57:42